Kortisoninjektion

Skriven av Dr. Carlos Rivero Siri.

Varför ger man kortisoninjektioner i axelleden eller i slemsäcken?

En kortisoninjektion används för behandling av axelsmärtor och för att ställa rätt diagnos. Kortisonet är inflammationsdämpande och blandas ut med tandläkarbedövning. Effekten av lokalbedövningen hjälper till att ställa rätt diagnos. 

  • Diagnos (lokalbedövning) - reducerad smärta under någon timma.
  • Diagnos och behandling (kortison) - reducerar smärta under några veckor. 

Var i axeln kan man sätta en kortisoninjektion?

Man brukar sätta kortisoninjektionen där det gör ont. Det finns tre områden i axeln där man enkelt kan sätta en kortisoninjektion:

  • Akromioklavikularleden (nyckelbensleden)
  • Glenohumeralleden (axelleden)
  • Bursa subakromialis (slemsäcken)

 

 Vid frozen shoulder kan man ge en kortisonspruta i axelleden En injektion i axelleden kan sättas från baksidan eller framsidan.

Vad är kortison?

Kortisol är ett korttidsverkande hormon som dämpar immunförsvaret och utsöndras av din kropp när du är stressad. Syntetiskt kortisol, d.v.s. det som man brukar kalla kortison, kan man injicera.
Detta speciella kortison är utvecklat för att det skall kunna stanna kvar på samma injektionsställe och verka i flera veckor istället för i bara några minuter. Endast en liten del av injektionen absorberas av den övriga kroppen och de allra flesta patienter upplever inga biverkningar. Kortisonet dämpar den inflammation som orsakar smärtan. Den har också en viss vävnadsnedbrytande effekt. 
Oftast försöker man att endast sätta kortisoninjektionen i det område som gör ont för att minimera risken för eventuella biverkningar. Den smärtstillande effekten av injektionen är från några dagar till några veckor och fungerar många gånger bra som en tillfällig smärtlindrig vid starka smärtor i axelleden.

Det förefaller som om kortisoninjektioner är speciellt effektiva för att reducera smärtan vid

  • Akut kalkaxel
  • Tidig fas av frusen axel
  • Frusen axel efter en operation
  • Sammanväxningar efter en operation

Har du drabbats av en rotatorcuffruptur så skall du inte behandlas med en kortisoninjektion. Kortisonets nedbrytande effekt har skadliga effekter på de trasiga senorna. Risken för att rotatorcuffrupturen förvärras ökar.

Biverkningar

Olika typer av ofarliga och lite obehagliga biverkningar är vanliga. Det största problemet med biverkningarna brukar vara oron över att det kan vara ”något farligt”, eller att det förväxlas med en allergisk reaktion.

Smärta: Den vanligast biverkan är ”smärtchocken” d.v.s. en uppblossande smärta som gör att du blir orolig och tror att något gått snett. Vanligen dämpas smärtorna inom 24 timmar. Smärtstillande mediciner som Diclofenac (NSAID) brukar kunna dämpa smärtorna.

Hudrodnad: Uppemot 15 % av patienterna drabbas av en ofarlig rodnad av ansiktet. Den kommer några timmar efter injektionen och varar i 2-4 dagar. Denna ansiktsrodnad förväxlas ofta med en allergireaktion som kan se likadan ut men medför även andra symptom. Vid en allergireaktion är klåda vanligt.

Hudblekning: Detta syns mest på mörkhyade individer och drabbar området där injektionen utfördes.

Förhöjt blodsocker: Patienter med sockersjuka (Typ 1) bör kontrollera sitt blodsocker extra noggrant efter en injektion. Ibland kan det stiga lite oväntat under några dagar efter injektionen.

Infektion: En infektion efter en kortisoninjektion är mycket ovanlig, men kan inträffa. Feber, illamående och sjukdomskänsla några dagar efter injektionen är vanliga tecken på en infektion. Då måste du gå till en akutmottagning för att utesluta en infektion.